Византийская держава. История и культура государства ромеев
ВИЗАНТИЙСКАЯ ДЕРЖАВА
История. Религия. Философия. Литература
 

ВИЗАНТИЙСКАЯ ДЕРЖАВА » Третий Рим » Современная Россия » Д. М. Буланин «Эпилог к истории­ русской интеллигенции» [Страниц (2): [1] 2 » ]

| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме |
| Версия для печати |
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Некоторые идеи, высказанные отдельными участниками форума, побуждают меня начать следующую дискуссию. Кроме того, внимательно ознакомление с сайтом общества «Византинороссика» привело меня на страничку «Коллоквиумы», где предлагают обсудить (самого обсуждения я так и не нашел) книгу Д. М. Буланина и опубликованную рецензию на нее пера В. М. Лурье. С нее и предлагаю начать. Читайте рецензию по ссылке: http://byzantinorossica.org.ru/colloq.html

Книгу, к сожалению, не читал, т. к. в Харькове ее пока просто нет.

Прежде чем начать, приведу цитату из одного авторитетного украинского издания. Она будет на украинском языке, что, надеюсь, не помешает понять ее содержание. В случае необходимости могу дать перевод.
Ґлюксман Андре. Тривкість однієї ілюзії // Критика. – 2005. – Число 11 (97).

(Полный текст статьи см. по ссылке: http://krytyka.kiev.ua/articles/s.2_11_2005.html )

…факт, що Росія відійшла від ідеології (це означає, що еліти більше не вдають, що вірять у комунізм чи пролетарський інтернаціоналізм), лише підсилює її руйнівну міць. Росія ще менше перебирає засобами й безцеремонно вдається до арґументу, яким є її ударна сила.
(…)
Йдеться про нігілізм, який понад 300 років становить суть влади в Росії.
Нігілістичну владу я означую ось як: це нагромадження гігантської сили та використання її без вагань, без обмежень, без поваги до громадян чи підданих. Росією завжди так управляли. Навіть ота прекрасна Єкатєріна II, яка запровадила французькі академії та філософські салони, у самій Росії була об’єктом найгострішої критики. Її автократичне правління непокоїло деяких письменників її краю. Російська культура – та, якою ми захоплюємося, – завжди виявляла спротив Кремлеві. Тому цілковитим нонсенсом, виявом наївности й глупоти є підтримування Путіна через пам’ять про Пушкіна!
Явище нігілізму накладається на російську долю – прискореної окциденталізації з-під батога самодержавства. Пьотр Великий подався на голандські корабельні, що надихнуло його на створення сучасного військового флоту й армії. Він також створив адміністрацію, взоровану на німецькій, зраціоналізував збори податків, збудував ex nihilo столицю, яку зінспірувала італійська архітектура, і т. д. Автократи, які управляли Росією, починаючи від Петра на початку XVIII століття, – однаково, чи були царями, чи першими секретарями партії, – керувалися тим самим принципом. Про це свідчать великі комуністичні будови, як хоч би Магнітогорськ – величезне місто сталі, зведене завдяки сталінському «революційному запалу».

Модернізація по-російськи вдається до вибіркових запозичень: охоче копіює західні технічні здобутки, проте західна етика, що спирається на правовій державі, рівності перед законом, повазі щодо свободи громадян і прав людини, не становить для них помітного джерела натхнення. Прагнення імпортувати із Заходу засоби, які творять потугу, але не принципи її контролю, характеризувало всі російські уряди. Із кількома хіба винятками. 1861 року Алєксандр II скасував панщину. На початку XX століття проводилися глибокі політичні реформи, не згадуючи ґорбачовську гласність і початок діяльности Єльцина. Та на загал російські панівні еліти дотримувалися формули: західна модернізація без західної цивілізації. Таку формулу застосовують багато країн третього світу. Більшість тираній, які народилися після деколонізації, призвели до того, що визволялися не народи, а держави. Ці держави взялися за модернізацію – з ліпшим чи гіршим результатом, не переймаючися фундаментальними правами своїх громадян. Нині ця модель знову тріюмфує в Росії.


И не кажется ли Вам, что в приведенном выше контексте согласиться с В. М. Лурье не представляется возможным? Начиная вот с этого тезиса:

«В переводе с интеллигентского языка на государственный — империи перестал быть нужен интеллигентский миллет.
Как такое возможно? Правда ли это?
Вместе с Буланиным я думаю, что это правда. В отличие от Буланина, я думаю, что и на самом деле пришла пора интеллигенцию распустить».

Что мы получаем в итоге? Государство ради государства, которое не сдерживает ничто, даже такой недостаточно эффективный механизм, как интеллигенция.
Не о науке и культуре сейчас речь. Вспомним об интеллигенции в тех категориях, о которых В. М. Лурье немало писал в первой части своей статьи и напрочь забыл далее.
Я не сомневаюсь, что наука без интеллигенции будет. И культура будет. Но вот важного механизма, сдерживающего то, что В. М. Лурье называет «человеком государственной службы» не станет. А я в последнее время обоснованно опасаюсь, что у вышеупомянутого человека одна логика: прагматизм доведенный до нигилизма. И человек этот не дрогнет, когда будет считать, что для благоденствия ста человек нужно убить одного. И убьет. Я не буду говорить о том, что в своих выводах он может ошибаться, не видеть полной объективной картины, что сделает смерть того одного минимум бессмысленной, максимум – вредной для оставшихся ста. Речь нужно вести об убийстве в принципе.
Кто будет защищать перед ФСБ интеллигентов, устраивающих уличные беспорядки? Нет второго Д. С. Лихачева.
Это «гнилой» Запад с его развитым гражданским обществом может позволить себе жить без интеллигенции. У меня есть серьезные сомнения, что это может позволить себе современное российское … нет, не государство. Общество.
Возвращаясь же к науке, вспомним тезис о попах, клоунах и… велосипедистах, которые могут быть одновременно и учеными и заниматься наукой «отдельно» от богослужения, игры на манеже и велогонок. Точно так же и интеллигенция может «отдельно» заниматься наукой. Где здесь нарушение логики В. М. Лурье? И точно так же можно быть интеллигентом и заниматься не наукой, а быть водопроводчиком. И тут тоже никакого нарушения нет.
В общем, я думаю, что В. М. Лурье, возможно, вслед за заданным книгой Д. М. Буланина направлением (саму книгу не читал, повторюсь - нет ее в Харькове, к сожалению), а возможно и (не)намеренно увел дискуссию в плоскость, в которой он заведомо выигрывает. Предлагаю рассмотреть все в иной плоскости. Интеллигенция, как утверждает В. М. Лурье, действительно оказалась сейчас ненужной государству. Почему? Явно же не потому, что ее существование бесполезно или вредно для науки. Следовательно, существование интеллигенции бесполезно или даже вредно для государства. Такого государства, которое сейчас стоится в России. Скорее вредно, чем бесполезно. Интересно только, что и кого российское общество (не государство) противопоставит ультраправым, которых так хорошо видно в последние годы в России (и, добавлю узкопатриотично – которые, слава Богу, малозаметны в Украине). Или в России уже общество = государство, а государство = общество?
В остальном же с В. М. Лурье можно согласиться, особенно с тем, что изложено в третьей и четвертой частях рецензии. В пятой он опять возвращается о невозможности «смешивать два ремесла» ученого и интеллигента, хотя сам же привел доказательства в пользу возможности быть «сепаратно» ученым, и «сепаратно» попом. См. по этому поводу наши рассуждения выше.
Относительно изложенного в третьей и четвертой частях замечу, однако, что В. М. Лурье несколько переоценивает возможности и значение электронных изданий и интернета. По крайней мере, на современном уровне их развития и доступности. Характеристика дана, по всей видимости, «на вырост». Хотя, конечно, характеристика особого русского стиля копирования на электронные носители – «бессмысленного и беспощадного» очень верна. Однако очень болезненным остается вопрос о законодательном регулировании деятельности интернета и тех самых «копирайтах», о которых упоминает В. М. Лурье. Насколько мне известно, даже самую авторитетную, признанную научным сообществом и цитируемую научную публикацию, размещенную в интернете, ВАК никогда не признает «фаховою» (или это исключительно украинская специфика?), если у нее «бумажного» аналога. Крайне интересно предложение пересмотра издательской политики в сторону небольших тиражей научных книг и «выкладывания» их бесплатных электронных версий в сети. Но, боюсь, мы не видим сейчас и десятой доли тех проблем, которые за этим встают. Имея непосредственное отношение к размещению ряда харьковских научных изданий в интернете (на сайте исторического факультета Харьковского университета) замечу, что делать это приходиться в постоянной борьбе о старшими авторитетными (а нередко и авторитарными!) коллегами, которые упорно считают интернет пространством вседозволенности (тому, безусловно, есть реальные основания) и боятся плагиата (что странно и по этическим (стандарты научного поведения), и просто технологическим причинам (сканирование текста с бумажного носителя ничуть не сложнее, чем копирование его из интернета)). Чтобы далеко не ходить, вспомним также о начатой мной на этом форуме тему «Доколе ВВ не будет в сети?» и почитаем, что там написано. (http://byzantion.ru/theatron/topic.php?forum=1&topic=65&start=1 ) Впрочем, безусловно, за этим будущее. И приближать его следует любыми возможными способами.
И еще одно замечание: несмотря на утешительные заявления о том, как молодежь учит греческий и т. п., Россия (если, конечно, ничего не изменилось за последние годы и ситуация уже отличается от украинской) сохранила худшие традиции подготовки молодых ученых в провинциальных вузах. Имеется в виду трехлетняя подготовка аспирантов с обязательством (любой ценой!) защитить диссертацию. При этом самоцель подготовки – диплом кандидата, а не квалифицированный специалист. На получение диплома работает все, и система, даже при желании аспиранта стать специалистом, мешает, а не помогает ему сделать это. В столицах ситуация отличается в лучшую сторону, но она отличалась в лучшую сторону всегда. И дело тут не в нежелании молодежи становиться квалифицированными специалистами (скажем, учить греческий), а в отсутствии возможностей сделать это. Все, что ты делаешь для достижения цели – ты делаешь сам. Тебе не помогают, тебе даже мешают. Все, от просто обстоятельств до конкретных людей. И, слава Богу, если у тебя есть хороший научный руководитель. А если нет?
Впрочем, все эти рассуждения лишь уводят нас от главного вопроса о месте интеллигенции в настоящем и будущем России. Вопрос шестой части рецензии «Как мы тут будем без них?» В. М. Лурье относит к науке. Я бы отнес его к обществу.
Закончить же эту реплику я позволю себе двумя большими цитатами из произведений уже упоминавшихся братьев Стругацких.

Улитка на склоне.

А дальше? Обреченные, несчастные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников; что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами рабов, стенами леса; что все для них уже предопределено и – самое страшное – что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они – реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им – значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это все не интересует, подумал Кандид. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова… Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы – что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на сторону прогресса, и Колченог, и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся… А может быть, и нет, может быть, это было бы не легко и не просто, я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники… Идеалы… Великие цели… Естественные законы природы… И ради этого уничтожается половина населения? Нет, это не для меня. На любом языке не для меня. Плевать мне на то, что Колченог – это камешек в жерновах ихнего прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции – а мне, наверное, не удастся, - я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остановились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции… М-да. Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны. И Колченогу вот не приходит в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище – Управление, вид сверху.

За миллиард лет до конца света.

Я работал, и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовольствием. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное угрюмое удовлетворение, я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей: он один, он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого унылого неба, и знает также, что это правильно, что иначе нельзя, и гордиться этим.

(…)

- Угробят они тебя там, - сказал я безнадежно.
- Необязательно, - сказал он. – И потом, ведь я там буду не один… и не только там… и не только я…
Мы смотрели друг другу в глаза, и за толстыми стеклами очков его не было ни напряжения. Ни натужного бесстрашия, ни пылающего самоотречения – одно только рыжее спокойствие и рыжая уверенность в том, что все должно быть именно так и только так.
И он ничего не говорил больше, но мне казалось, что он говорит. Торопиться некуда, говорит он. До конца света еще миллиард лет, говорит он. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться. И еще мне казалось, что он говорит: «Он умел бумагу марать под треск свечки! Ему было за что умирать у Черной речки…»-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 23 Января, 2006 - 11:25:24
никеец


Спафарокандидат
Откуда: Волгоград


Спасибо за великолепную тему для беседы и не только.Много противоречивых мыслей: 1)Сам я как раз принадлежу не к интеллигентам, а к описываемым Лурье интеллектуалам, но не потому что меня не волнуют моральные ценности, а потому, что не считаю себя вправе быть "совестью" для кого-то другого, учить "как правильно", да и прав Лурье, интеллигенция в этом качестве как культурно-исторический феномен уходит в небытие. Времена не те. И как бы интеллигенция и наука не соотносились друг с другом, упадок первой вряд ли отразится на второй. НО; 2) Любой мыслящий человек с некоторыми моральными принципами не может равнодушно наблюдать за окружающей действительностью. Пусть само знание, как указывает Лурье, вне этики, но то, как это знание будет использоваться всегда вопрос идеологии и ,следовательно, этики. Лично мои ценности вступают в противоречие как с политикой государства, так и с идеологией глобализации и массовым сознанием.
Так что же делать обычному интеллектуалу, если он хочет, чтобы его хотя бы понимали окружающие, а его взгляды были близки его детям? Бороться пусть не за абсолютную, но свою истину?.. Как?

-----
Наше подлинное отношение к истории - это борьба с ней.
К. Ясперс.

Всего записей: 168 : Дата рег-ции: Янв. 2006 : Отправлено: 25 Января, 2006 - 02:48:14
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Цитата:
не считаю себя вправе быть "совестью" для кого-то другого, учить "как правильно",


Пожалуй, если считать что интеллигенция придерживается такого мнения, то и я интеллектуал (пытаюсь стать и соответствовать). Однако У Лурье речь шла и чуть-чуть о другом: интеллектуал, как можно понять, это человек, который занимается своим делом (наукой), и нет у него желания, времени и сил соблюдать какие-то моральные принципы, да еще и, скажем так, публично. Т. е. ему все равно, в конечном счете, где заниматься наукой: ему предоставили условия, и он готов двигать науку и в США, и в Третьем Рейхе, и где угодно. Он - двигает науку ради науки, окружающий строй его не интересует. Лурье этого не писал, однако подспудно эта мысль чувствуется. В таком понимании - я не интеллектуал.

-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 25 Января, 2006 - 11:50:40
Незнакомец


УДАЛЁН


Цитата:
и он готов двигать науку и в США, и в Третьем Рейхе, и где угодно


Практически пальцем в небо (или Вы знали?): Николай Николаевич Поппе, советский монголист, лучший знаток монгольских языков в мире. Ушел с немецкими войсками, сотрудничал с гестапо, затем попал в западную зону, уехал в США, сотрудничал с тамошней разведкой. При этом признанный лидер монголоведения. Не интеллектуал? А ему просто нужно было, чтоб его не трогали и дали спокойно работать, ради чего он был готов на все практически.

Отправлено: 25 Января, 2006 - 12:57:40
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Цитата:
Ушел с немецкими войсками, сотрудничал с гестапо, затем попал в западную зону, уехал в США, сотрудничал с тамошней разведкой. При этом признанный лидер монголоведения. Не интеллектуал? А ему просто нужно было, чтоб его не трогали и дали спокойно работать, ради чего он был готов на все практически


Интеллектуал. Ладно бы только ушел с немецкими войсками, но: сотрудничал с гестапо... И меня очень настораживает фраза "просто нужно было, чтоб его не трогали и дали спокойно работать, ради чего он был готов на все практически". На что "на все"? Есть же границы. Или их для "интеллектуала" нет? Заметьте, в данном случае речь идет не о том, что Поппе не навязывал свою совесть другим, он делал выбор сам за себя и для себя. Более того - он выбирал некоего себя. Познание, поиск истины были для него высшей ценностью. Наивысшей. Однако, заметьте, можно быть интеллекталом, и не считать познание (любой ценой!) наивысшей ценностью.


-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 25 Января, 2006 - 14:03:19
Незнакомец


УДАЛЁН


А какая разница, если его книги остаются - одни лучшими, другие просто единственными...

С гестапо и ЦРУ он сотрудничал по части внешней разведки.

Отправлено: 25 Января, 2006 - 18:15:03
Баудолино


Куропалат
Откуда: Харьков, Украина
ICQ

Цитата:
А какая разница, если его книги остаются - одни лучшими, другие просто единственными...


Большая разница. Вспомним, как досталось Хайдегеру за сотрудничество с нацистами. Так то Хайдегер. Или тот же Поппе. Речь о единицах. О гениях. И то их сложно оправдать. А тысячи и десятки тысяч рядовых тружеников-интеллектуалов, о которых и пишет Лурье? Ведь речь не об исключениях, а о правиле. Вы представляете, какую ответственность на себя приходится взваливать? А если такие жертвы в итоге и гроша ломаного стоить не будут? Не потому, что неквалифицированно написаны, а потому, к примеру, что параллельно к таким же выводам пришли независимо другие, причем с чистой совестью? А если и таланта не хватит? А Достоевский с его слезинкой ребенка? И т. д. и т. п.

Я еще раз процитирую Стругацких. Теперь уже из "Трудно быть богом":

— Все понимаю, — сказал он. — Я же все это пережил. Было время — это чувство бессилия и собственной подлости казалось мне самым страшным. Некоторые, послабее, сходили от этого с ума, их отправляли на Землю и теперь лечат. Пятнадцать лет понадобилось мне, голубчик, чтобы понять, что же самое страшное. Человеческий облик потерять страшно, Антон. Запачкать душу, ожесточиться. Мы здесь боги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим по краешку трясины. Оступился — и в грязь, всю жизнь не отмоешься. Горан Ируканский в «Истории Пришествия» писал: «Когда бог, спустившись с неба, вышел к народу из Питанских болот, ноги его были в грязи».
— За что Горана и сожгли, — мрачно сказал Румата.
— Да, сожгли. А сказано это про нас.

И в конце еще кое-что. У меня складывается такое впечатление, что государство В России подает определенный сигнал обществу и, в частности, интеллектуалам. В таком виде: ребята, мы вас трогать не будем, вы будете заниматься своим делом, мы вам - все условия, и денежку, и тишь башни из слоновой кости... Но и вы за это государство не трогайте, не лезьте со своей критикой и умными мыслями всякими, не будоражьте простой народ, не учите его размышлять - это не его дело. Его дело подчиняться, ваше дело сторона - сиди себе, грейся.


-----
язва в душу нудно писать ноют пальцы
нелегкое дело все же писать Историю бросает в жар хотя на дворе зима и боязно и лампа выгорает
не помню кем сказано в скриптории холодно палец у меня ноет

http://byzantina.wordpress.com - Василевс. Украинская византинистика

Всего записей: 774 : Дата рег-ции: Апр. 2005 : Отправлено: 25 Января, 2006 - 19:07:07
| Версия для печати |
| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме |

ВИЗАНТИЙСКАЯ ДЕРЖАВА » Третий Рим » Современная Россия » Д. М. Буланин «Эпилог к истории­ русской интеллигенции» [Страниц (2): [1] 2 » ]


Основано на ExBB 1.9
Для оформления форума переработана оболочка v1.5a2, изготовленная by Daemon.XP

[ Время исполнения скрипта: 0.0044 ]   [ Gzip выкл. ]